RSS

Thiếu niên Dương Gia Tướng

Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2006 - Young Warriors Of The Yang 2006Phim Dương gia tướng lấy bối cảnh sau khi triều Bắc Hán sụp đổ, Dương gia qui hàng triều đình nhà Tống.

Để đáp đền sự trọng dụng của vua Thái Tông, Tướng quân Dương Nghiệp cùng 7 người con trai cầm quân ra chiến trường đánh đuổi quân Liêu, viết nên giai thoại trung nghĩa lưu danh muôn đời.

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Thiếu niên Dương Gia Tướng

Tags: Thiếu niên Dương Gia Tướng, xem phim thieu nien duong gia tuong tap 20, xem phim thieu nien duong gia tuong tap cuoi, xem phim duong gia tuong tron bo, xem tron bo phim, xem nhanh, youtube, Hồ Ca, Hà Nhuận Đông, Trần Long, Bành Vu Yến, Ông Gia Minh, Trần Tú Văn, Lưu Thi Thi, Lâm Gia Vũ, Ngụy Tiểu Quân, Lưu Hiểu Khiết, Viên Hoằng, Triệu Tử Tồn, Lý Giải, Đồng Dao, Đặng Lập Dân, Hà Kiến Trạch, Tống Phong Nham, Lý Đông Học, Trần Khiết, Tống Dương, Trần Lệ Lệ, Vương Hiểu Minh, Lý Âm Ngưng, Trương Thụy Gia, Ngô Giai Ni, Ba Âm, Từ Minh, Dương Quang, Ôn Hải Ba, Trương Bách Quân, Quá Tề Minh

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

;